Vyrezávanie kovovej brány na vodnom lúči

Náš vodný lúč tentoraz vyrezával kruhový vzor do kovových platní. Z nich vznikla brána pre nášho zákazníka.

O obrábaní materiálu

Vodný lúč poskytuje vysokú presnosť rezu, a preto výrobky budú presne také, aké si ich zákazník vysníval. Táto rezacia technológia zanecháva rez bez mikrotrhín, natavenia, opalov či sfarbenia.  Kovovú bránu tak možno po obrábaní na vodnom lúči rovno osadiť bez ďalšieho dobrusovania či obrábania v rezoch. Brána bude nie len dobre vyzerať, ale bude aj funkčná, keďže nedochádza ani ku zmäkčeniu kovu.

O vodnom lúči

Multifunkčnosť vodného lúča potvrdzuje aj množstvo odvetví, v ktorých sa využíva. Pomáha rezať a obrábať materiály v strojárstve, elektrotechnike, či v ľahkom priemysle alebo stavebníctve, no prekvapivo aj v reklame i dizajne.

Ak by ste mali záujem o realizovanie svojho nápadu, kontaktujte nás. Nájdeme vhodné možnosti rezania vodným lúčom a privedieme váš nápad k životu.