Cookie

Zásady používania súborov cookie

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako spoločnosť 3D cut s.r.o používa súbory cookie a podobné technológie.
Udeľujete týmto súhlas spoločnosti 3D cut s.r.o., so sídlom Michala Tillnera 5722, 901 01 Malacky, IČO 52017991, (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

● marketingové súbory cookie (anonymné),

● aktivita užívateľa (prehliadané produkty a stránky, nákupné správanie).

Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:

● marketingového spracovania Vašich nákupných preferencií, ak túto dobu nepredĺžite,

● personalizácie (teda prispôsobenia) obchodných ponúk alebo kampaní.

Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 180 dní a to za účelom:

● marketingového spracovania Vašich nákupných preferencií, ak túto dobu nepredĺžite,

● personalizácie (teda prispôsobenia) obchodných ponúk alebo kampaní, pokiaľ túto dobu nepredĺžite.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

● Poskytovateľom služby Facebook Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

● Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

● Poskytovateľom služby Livechatoo.com je subjekt s obchodným názvom nolimit | DEVELOPERS, so sídlom v Prešove, Kúpeľná č. 3, Slovenská Republika. Subjekt je zapísaný v registri pod identifikačným číslom 46526951.

● Poskytovateľom služby YouTube prevádzkovanej spoločnosťou YouTube LLC, sídlom 901 Cherry Ave., San Bruno, CA94066, USA.

● Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ. (Servery na území EÚ)
Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to úpravou preferencií ochrany súkromia v pätičke webu alebo zaslaním emailu.
Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

● vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok zabránenie spúšťania remarketingových kódov reklamných nástrojov a zabránenie personalizácie obsahu na webových stránkach e-shopu,

● požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva,

● vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu,

● u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť,

● nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania,

● požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,

na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením.